Obec Podvysoká
ObecPodvysoká

Žiadosti

Žiadosť o zníženie / odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad

Žiadosť o zníženie / odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad za rok 2024

Ziadost_odpustenie_poplatku_TKO_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 326,99 kB
Vložené: 18. 12. 2023

Žiadosť o zníženie / odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad za rok 2023

Ziadost o odpustenie poplatku 2022 (1)pdf (2) (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 328,47 kB
Vložené: 2. 1. 2023

Žiadosť o zníženie/odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad za rok 2022

Ziadost o odpustenie poplatku 2022 (1)pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 325,43 kB
Vložené: 9. 12. 2021

Žiadosť o zníženie / odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad za rok 2021

Ziadost o odpustenie poplatku 2021.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 34,5 kB
Vložené: 19. 1. 2021

Žiadosť o zníženie / odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad za rok 2019 pdf

1546527196_Ziadost_odpustenie_poplatku_TKO_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,05 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Žiadosť o zníženie / odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad za rok 2019 doc

1546527156_Ziadost_odpustenie_poplatku_TKO_2019 (1).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 33,5 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Žiadosť rok 2020 doc

1577436641_Ziadost_odpustenie_poplatku_TKO_2020.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 34,5 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Žiadosť rok 2020 pdf

1577436663_Ziadost_odpustenie_poplatku_TKO_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,05 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby pdf

1550335709_Ohlasenie_drobnej_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 202,25 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Ohlásenie drobnej stavby doc

1550335700_Ohlasenie_drobnej_stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 54,5 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pdf

1550335645_Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 236,08 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia doc

1550335637_Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 79 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby pdf

1549700160_Ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby doc

1549700150_Ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 61,5 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Ziadost_o_povolenie_zmeny_ stavby_pred_jej_dokoncenim pdf

1549700134_Ziadost_o_povolenie_zmeny_ stavby_pred_jej_dokoncenim.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 234,91 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Ziadost_o_povolenie_zmeny_ stavby_pred_jej_dokoncenim doc

1549700123_Ziadost_o_povolenie_zmeny_ stavby_pred_jej_dokoncenim.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 76,5 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní

Ziadost_o_stavebne_povolenie_spojene_s_uzemnym_rozhodnutim pdf

1549700070_Ziadost_o_stavebne_povolenie_spojene_s_uzemnym_rozhodnutim.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 247,01 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Ziadost_o_stavebne_povolenie_spojene_s_uzemnym_rozhodnutim doc

1549700060_Ziadost_o_stavebne_povolenie_spojene_s_uzemnym_rozhodnutim.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 96 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)

Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologického celku MZZO

Žiadosť MZZO - rozhodnutie na inštaláciu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,5 kB
Vložené: 25. 4. 2023

Vydanie súhlasu k užívaniu MZZO

Žiadosť MZZO - užívanie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,53 kB
Vložené: 25. 4. 2023

Vydanie súhlasu na zmenu stavby MZZO

Žiadosť MZZO - zmena stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,57 kB
Vložené: 25. 4. 2023

Žiadosť MZZO

Žiadosť MZZO.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,34 kB
Vložené: 25. 4. 2023

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby (studne, pre osobnú potrebu a potreby jednotlivých domácnosti

Postup_povolovanie_vodnych_stavieb pdf

1549699715_Postup_povolovanie_vodnych_stavieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,89 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Ziadost_o_zriadenie_vodnej_stavby pdf

1549699738_Ziadost_o_zriadenie_vodnej_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 220,24 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Ziadost_o_kolaudaciu_studne pdf

1549699775_Ziadost_o_kolaudaciu_studne.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,39 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Ziadost_o_kolaudaciu_studne doc

1549699758_Ziadost_o_kolaudaciu_studne.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 52 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Ziadost_o_zriadenie_vodnej_stavby doc

1549699726_Ziadost_o_zriadenie_vodnej_stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 59,5 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Ohlasenie_stavebnych_uprav_a_udrziavacich_prac pdf

1549699583_Ohlasenie_stavebnych_uprav_a_udrziavacich_prac.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 202,55 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Ohlasenie_stavebnych_uprav_a_udrziavacich_prac doc

1549699564_Ohlasenie_stavebnych_uprav_a_udrziavacich_prac.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 68 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií

Žiadosť o povolenie pdf

1543410207_Rozkopavkove_povolenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 135,06 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Žiadosť o povolenie

1543410194_Rozkopavkove_povolenie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 42 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Žiadosť pdf

1448469325_iadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 551,39 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Žiadosť doc

1448469405_iadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 69 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Sociálna služba

Žiadosť o posúdenie pdf

1448469209_iadosť o posúdenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,71 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Lekársky nález pdf

1448469229_Lekársky nález.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,14 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Vyhlásenie o majetku pdf

1448469252_Vyhlásenie o majetku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 181,3 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Vyhlásenie o majetku doc

1448469239_Vyhlásenie o majetku.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 70 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Lekársky nález doc

1448469218_Lekársky nález.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 79,5 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Žiadosť o posúdenie doc

1448469197_iadosť o posúdenie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 92,5 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Výrub drevín

Výrub drevín - Informácie pdf

1446573920_Vyrub drevin - Informácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 270,78 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Výrub drevín - Oznámenie pdf

1446573962_Vyrub drevin - Oznámenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 262,7 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Ziadost_o_vyrub_drevin pdf

1549699898_Ziadost_o_vyrub_drevin.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,08 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Ziadost_o_vyrub_drevin doc

1549699884_Ziadost_o_vyrub_drevin.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 51,5 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Výrub drevín - Oznámenie doc

1446573942_Vyrub drevin - Oznámenie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 46,5 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu doc

1445280135_iadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu..doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29,5 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia doc

1391799577_Ziadost o predlzenie platnosti stavebneho povolenia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby doc

1360243370_Ziadost o zmenu úcelu uzívania stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 27,5 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Žiadosť o stavebné povolenie.

Prílohy k stavebnemu povoleniu doc

1394197767_Prílohy k stavebnemu povoleniu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30,5 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Stavebné povolenie doc

1394197735_Stavebne povolenie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 48,5 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Splnomocnenie

Splnomocnenie

Splnomocnenie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 25,5 kB
Vložené: 19. 4. 2023

Trvalý pobyt

Návrh na zrušenie trvalého pobytu doc

1360243210_Návrh na zrušenie trvalého pobytu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (FO).

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby doc

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (FO).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 32 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Čestné prehlásenie

Čestné prehlásenie doc

1372672092_estne prehlasenie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 21,5 kB
Vložené: 7. 7. 2020

Žiadosť o povolenie na úpravu hrobového miesta

Žiadosť o povolenie na úpravu hrobového miesta

Žiadosť o úprave hrobu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,21 kB
Vložené: 9. 12. 2021

Prehlásenie stavebného dozora

Prehlásenie stavebného dozora

prehlasenie_stavebneho_dozora.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,87 kB
Vložené: 9. 5. 2022

Ako vybaviť

Kalendár zberov 2024

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Predpověď počasia

dnes, piatok 21. 6. 2024
mierny dážď 31 °C 16 °C
sobota 22. 6. mierny dážď 24/15 °C
nedeľa 23. 6. oblačno 23/13 °C
pondelok 24. 6. slabý dážď 20/12 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30